Johannessen, A., og K. Thorsen. «Personsentrert Omsorg I Praksis: Fire Perspektiver På støttekontakttjenesten I Demensomsorgen - En Case Studie Design». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 14, nr. 2, november 2018, doi:10.7557/14.4323.