Johannessen, A., og K. Thorsen. «Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 14, nr. 2, november 2018, doi:10.7557/14.4323.