Dahl, K., V. Lohne, og L. Nortvedt. «Helsevesenet trenger vår kompetanse- hvorfor ikke bruke den? En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 15, nr. 1, juni 2019, s. 16, doi:10.7557/14.4461.