Dahl, K., V. Lohne, og L. Nortvedt. «Helsevesenet Trenger vår Kompetanse- Hvorfor Ikke Bruke Den? En Kvalitativ Studie Av Filippinske Sykepleieres Opplevelse Av Veien Til Autorisasjon I Norge». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 15, nr. 1, juni 2019, s. 16, doi:10.7557/14.4461.