Thorvaldsen Smith, S., og K. Haraldstad. «Implementering Av PICC-Line – En Kvalitativ Studie Av Anestesisykepleieres Erfaringer». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 14, nr. 2, januar 2019, doi:10.7557/14.4470.