Thorvaldsen Smith, S., og K. Haraldstad. «Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 14, nr. 2, januar 2019, doi:10.7557/14.4470.