LøkenT. D., og KirchhoffJ. W. «Samarbeidets vilkår Etter Samhandlingsreformen - En Enkeltcase-Studie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, Bd. 14, nr. 2, november 2018, doi:10.7557/14.4570.