Totcheva, C. Øverås, J. S. Vedeler, og Åshild Slettebø. «Forutsetninger for Vellykket Sosial Innovasjon I Sykehjem: Ledernes Perspektiv – En Kvalitativ Intervjustudie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 15, nr. 1, mars 2019, doi:10.7557/14.4645.