Østhus, N., M. . Storm, og M. . Kristoffersen. «Sykepleiere i hjemmebaserte tjenester – hvorfor fortsetter de i sin stilling?». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 17, nr. 1, juli 2021, doi:10.7557/14.4975.