Clancy, A., og R. Thorsen. «Å skrive om livsmot». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 15, nr. 2, januar 2020, s. 12, doi:10.7557/14.5116.