Wangen, M. G., Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, T. . Askim, E. . Rødahl Thingnes, H. S. Solberg, og R. Granbo. «Samarbeidet mellom utdanning og praksis i helseprofesjonsstudiene kan styrkes: Erfaringer fra utprøving av samarbeidsstillinger». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 17, nr. 2, desember 2021, doi:10.7557/14.5264.