Korsvoll, A. G., og K. M. Thorkildsen. «Dygdsetikk I møte Med Etiske Dilemma I Den Kliniske Kvardagen». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 17, nr. 1, april 2021, doi:10.7557/14.5448.