Korsvoll, A. G., og K. M. Thorkildsen. «Dygdsetikk i møte med etiske dilemma i den kliniske kvardagen». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 17, nr. 1, april 2021, doi:10.7557/14.5448.