Eines, T. F., I. P. Mundal, og C. K. U. . Grønvik. «Kan tjenestedesign bidra til økt medvirkning og involvering for pasienter og brukere på individnivå i helse- og omsorgstjenestene?». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 17, nr. 1, mai 2021, doi:10.7557/14.5482.