Rønningen, G. E., L. H. Ausland, og S. Torp. «Masteroppgaver Som Viktige Bidrag Til Kunnskapsbasert Helsefremmende Arbeid?». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 17, nr. 2, august 2021, doi:10.7557/14.5535.