Neverdal, K., og I. Pinxsterhuis. «Hvilken Fagkompetanse Kan Ergoterapeuter tilføre FACT-Team I oppfølgingen Av Personer Med Alvorlig Psykisk Lidelse? En Kvalitativ Studie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 17, nr. 2, august 2021, doi:10.7557/14.5536.