Amsrud, K. E., E.-A. . Skaug, J. Saunes, L.-T. . Undheim, og A. . Lyberg. «Sykepleierstudenters erfaringer med Respons – et nytt lærings- og vurderingsverktøy i praksisstudier». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 17, nr. 1, juli 2021, doi:10.7557/14.5620.