Torheim, H. I., R. Hammer, B. . Skagøy, I. . Remen Nesje, J. Pettersen, og E. . Dahlborg Lyckhage. «Kan En Felles læringsarena Gi Sykepleiestudenter økt Klinisk Kompetanse? Om Samarbeid Mellom Sykepleiestudenter, Praksisveiledere Og lærere I ‘Det Tredje Rommet’». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 17, nr. 2, august 2021, doi:10.7557/14.5743.