Myhrene Steffenak, A. K., M. Hjellestad Hauge, og E. B. Steinseth. «Unge Jenters Oppfatning Av Hvordan Stress påvirker Kroppen Deres : En Fenomenografisk Studie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, bd. 17, nr. 2, august 2021, doi:10.7557/14.5764.