Andersen, I. A., S. H. Øygard, A. B. . Fossøy, og K. S. . Gornitshni. «Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 18, nr. 2, oktober 2022, doi:10.7557/14.6210.