Grue, M., K. Hofsø, A. Dihle, og S. A. Steindal. «Sykepleieres erfaringer med oppstart av non-invasiv ventilasjonsbehandling på sengepost med intermediærstue: En kvalitativ studie». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 19, nr. 2, desember 2023, doi:10.7557/14.6490.