Sønderskov, M. «Multisyke eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning ved utskrivning fra sykehus: Er samproduksjon et uoppnåelig ideal?». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 19, nr. 2, september 2023, doi:10.7557/14.6582.