Skaug, E.-A., A. . Røssland, A. Lyberg, A. Raustøl, og A. K. Helgesen. «Kombinerte stillinger kan fremme samarbeid mellom sykepleierutdanning og praksisfelt: Erfaringer fra et prosjekt ved praksisstudier i sykehjem». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 19, nr. 2, august 2023, doi:10.7557/14.6754.