Sørfonden, Wenche Bjarnedotter. «Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet». Nordisk tidsskrift for helseforskning 7, no. 1 (juni 9, 2011): 3–15. åpnet april 24, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/1823.