Wanvik, Anne Kristin. «Sammenhengen mellom livserfaringer og utvikling av langvarige muskelplager og fibromyalgi; en fenomenologisk livsverdenstudie av 5 kvinners livserfaringer i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi». Nordisk tidsskrift for helseforskning 7, no. 1 (juni 9, 2011): 33–47. åpnet april 22, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/1825.