Rognsaa, Reidun, og Svein-Tore Dreyer Fredriksen. «15-åringers Opplevelser Av Overvekt Hos Jevnaldrende, En Fenomenologisk-Hermeneutisk Studie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 7, no. 1 (juni 9, 2011): 49–60. åpnet november 27, 2021. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/1826.