Mæhre, Kjersti Sunde, og Sissel Lisa Storli. «Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt». Nordisk tidsskrift for helseforskning 7, no. 1 (juni 9, 2011): 91–109. åpnet april 24, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/1829.