Eines, Trude Fløystad, og Ingela Thylen. «Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter». Nordisk tidsskrift for helseforskning 8, no. 1 (juni 22, 2012): 94–107. åpnet februar 21, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/2334.