Sommerseth, Rita, og Helene Hanssen. «Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data». Nordisk tidsskrift for helseforskning 8, no. 2 (desember 3, 2012): 59–74. åpnet desember 8, 2023. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/2410.