Evju, Anne Svelstad, Gøril Salomonsen Klette, Anne Kasen, og Terese Bondas. «”Vi går inn i det private rommet til pasienten”. Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10, no. 1 (juni 16, 2014): 70–82. åpnet april 19, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3011.