Kitzmüller, Gabriele. «Medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner – regelverk og praksis». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10, no. 2 (januar 26, 2015): 1–3. åpnet juli 25, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3318.