Rommetveit, Margunn, og Anita Tollefsen. «Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10, no. 2 (januar 26, 2015): 4–18. åpnet mai 20, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3319.