GripsrudBirgitta Haga, Håvard Søiland, og Kirsten Lode. «Ekspressiv Skriving Som Egenterapeutisk verktøy Ett år Etter Brystkreftdiagnosen - Resultater Fra En Norsk Pilotstudie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10, no. 2 (januar 26, 2015): 45-61. åpnet desember 11, 2019. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3322.