Hanssen, Helene, og Rita Sommerseth. «Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10, no. 2 (januar 26, 2015): 62–75. åpnet april 13, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3323.