Grønvik, Cecilie Katrine Utheim, Signe Gunn Julnes, og Atle Ødegård. «En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10, no. 2 (januar 26, 2015): 91–105. åpnet mars 3, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3325.