Olsø, Turid Møller, Arve Almvik, og Reidun Norvoll. «Hjelpsomme relasjoner. En kvalitativ undersøkelse av samarbeidet mellom brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og fagpersoner i to oppsøkende team». Nordisk tidsskrift for helseforskning 10, no. 2 (januar 26, 2015): 121–131. åpnet mai 19, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3327.