JulnesSigne Gunn, GrønvikCecilie Katrine Utheim, og EinesTrude Fløystad. «Praksisveilederes Opplevelse Av Et Nytt Veilednings- Og vurderingsverktøy for Sykepleierstudenter I Praksis – En Evalueringsstudie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 11, no. 1 (juni 17, 2015): 122–136. åpnet desember 11, 2019. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3484.