Sørby, Solveig, og Liv Fegran. «”En Ny hverdag”. Mødres Opplevelse Av Hverdagen Med Et Prematurt Barn, Og støtten Ved En Ressurshelsestasjon». Nordisk tidsskrift for helseforskning 11, no. 2 (desember 16, 2015): 61-75. åpnet mai 12, 2021. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3709.