Sæther, Wigdis, Jan Sørbø, Eva Gjengedal, og Else Lykkeslet. «Teater som danning i helseprofesjonene». Nordisk tidsskrift for helseforskning 12, no. 1 (juni 23, 2016): 106–114. åpnet mai 24, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/3776.