Alstveit, Marit, Anne Halvorsen, Elisabeth Willumsen, og Atle Ødegård. «Lederen som innovatør og balansekunstner: en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning». Nordisk tidsskrift for helseforskning 12, no. 2 (desember 19, 2016). åpnet april 24, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4051.