Killie, Paul A., og Jonas Debesay. «Sykepleieres Erfaringer Med Samhandlingsreformen Ved Korttidsavdelinger På Sykehjem». Nordisk tidsskrift for helseforskning 12, no. 2 (desember 19, 2016). åpnet oktober 2, 2022. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4052.