Stachowski, Jakub, og Johan Fredrik Rye. «Transnasjonale Helsepraksiser. Bruk Av Helsetjenester Blant Polske Arbeidsinnvandrere I Norge». Nordisk tidsskrift for helseforskning 13, no. 1 (februar 13, 2017). åpnet oktober 3, 2022. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4074.