Ormbostad, Helga A. K., Karl Yngvar Dale, Eva Johanne Gjengedal, og Marianne Stallvik. «Faktorer Som Virker Inn Ved Frafall I døgnbehandling for Pasienter Med Ruslidelser. En Case Studie Med Vekt På både Pasient- Og Behandlerperspektivet». Nordisk tidsskrift for helseforskning 13, no. 1 (februar 13, 2017). åpnet januar 27, 2022. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4076.