SkyrudRandi Vangen, og Anne Trollvik. «Sykelig Overvektiges Erfaringer Og Utfordringer Med å Delta I En Livsstil Intervensjon, -Et Beskrivende Design». Nordisk tidsskrift for helseforskning 15, no. 1 (april 27, 2019): 16. åpnet august 8, 2020. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4212.