Nordtug, Bente, Karin Torvik, Jorunn Bjerkan, Nanna Hellesø, og BrataasHildfrid Vikkelsmo. «Pleiepersonalets Selvrapporterte Evaluering Av opplæring I Ergonomisk Forflytning, Bruk Av Teknikker Og Hjelpemidler I En Kommune - En Longitudinell Pilotstudie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 15, no. 1 (februar 16, 2019). åpnet februar 20, 2020. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4433.