Dahl, Kari, Vibeke Lohne, og Line Nortvedt. «Helsevesenet trenger vår kompetanse- hvorfor ikke bruke den? En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge». Nordisk tidsskrift for helseforskning 15, no. 1 (juni 22, 2019): 16. åpnet februar 21, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4461.