Dahl, Kari, Vibeke Lohne, og Line Nortvedt. «Helsevesenet Trenger vår Kompetanse- Hvorfor Ikke Bruke Den? En Kvalitativ Studie Av Filippinske Sykepleieres Opplevelse Av Veien Til Autorisasjon I Norge». Nordisk tidsskrift for helseforskning 15, no. 1 (juni 22, 2019): 16. åpnet mars 26, 2023. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4461.