Thorvaldsen Smith, Stine, og Kristin Haraldstad. «Implementering Av PICC-Line – En Kvalitativ Studie Av Anestesisykepleieres Erfaringer». Nordisk tidsskrift for helseforskning 14, no. 2 (januar 4, 2019). åpnet november 27, 2020. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4470.