Thorvaldsen Smith, Stine, og Kristin Haraldstad. «Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer». Nordisk tidsskrift for helseforskning 14, no. 2 (januar 4, 2019). åpnet juni 8, 2023. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4470.