LøkenTherese Dwyer, og KirchhoffJörg W. «Samarbeidets vilkår Etter Samhandlingsreformen - En Enkeltcase-Studie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 14, no. 2 (november 28, 2018). åpnet august 10, 2020. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4570.