Totcheva, Catherina Øverås, Janikke Solstad Vedeler, og Åshild Slettebø. «Forutsetninger for Vellykket Sosial Innovasjon I Sykehjem: Ledernes Perspektiv – En Kvalitativ Intervjustudie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 15, no. 1 (mars 4, 2019). åpnet desember 5, 2022. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4645.