Totcheva, Catherina Øverås, Janikke Solstad Vedeler, og Åshild Slettebø. «Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv – en kvalitativ intervjustudie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 15, no. 1 (mars 4, 2019). åpnet desember 11, 2023. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4645.