Wangen, Margret Gyda, Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Torunn Askim, Elin Rødahl Thingnes, Hilde Strøm Solberg, og Randi Granbo. «Samarbeidet mellom utdanning og praksis i helseprofesjonsstudiene kan styrkes: Erfaringer fra utprøving av samarbeidsstillinger». Nordisk tidsskrift for helseforskning 17, no. 2 (desember 15, 2021). åpnet mars 5, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5264.