Korsvoll, Anne Guro, og Kari Marie Thorkildsen. «Dygdsetikk i møte med etiske dilemma i den kliniske kvardagen». Nordisk tidsskrift for helseforskning 17, no. 1 (april 20, 2021). åpnet september 30, 2023. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5448.