Rønningen, Grete Eide, Liv Hanson Ausland, og Steffen Torp. «Masteroppgaver Som Viktige Bidrag Til Kunnskapsbasert Helsefremmende Arbeid?». Nordisk tidsskrift for helseforskning 17, no. 2 (august 20, 2021). åpnet mai 16, 2022. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5535.